Vyhledávání

Nakupujte po telefonu +420 777 199 918, +420 608 245 999

Na dotaz

Arcadia zářivková trubice 8W

  • nahrazuje sluneční svit
  • nezbytná pro tvorbu vitamínu D3
  • zlepšuje přijímání potravy a rozmnožování

477.00  (včetně 21% DPH)

Katalogové číslo:0714

 

  • 2,4% UVB a 12 %UVA je pro ptactvo optimální
  • vytváří vynikající, přirozené a zářivé barvy
  • doba denního osvitu je dle potřeby 12 – 16 hodin

Délky – výkon W
30cm   8W

45cm 15W

60cm 18W

90cm 30W

120cm 36W

150cm 58W

Proč speciální zářivková trubice pro ptactvo?
Na rozdíl od člověka je pták schopen vidět UV světlo, které je součástí přirozeného slunečního svitu. Toto UV světlo podporuje u ptactva chuť k přijímání potravy a rozmnožovací pud. Život bez UV by pro ně byl horším než pro člověka je černobílé vidění. I tak by však člověk mohl ještě rozeznat opačné pohlaví, což by bylo pro některé ptačí druhy bez UV nemožné.

Pokud je některý z ptačích druhů chován v místnosti, měl by mít možnost přístupu světla UV. Normální domácí osvětlení zde naprosto nevyhovuje. K tomu ještě přistupuje skutečnost, že takovéto osvětlení zkresluje přirozené zbarvení chovaných ptáků. Ptačí lampa Arcadia byla vivinuta ve snaze dodat ptákům správnou intenzitu záření UV a zdůraznit jejich přirozené zbarvení.

Jak důležité je pro ptáky UV světlo?
Každý pták, který je chován v uzavřeném domě, bude trpět nedostatem UV světla. Podíl UV ve slunečním světle, dopadajícím oknem do místnosti, je prosklením zachycen. Běžné domácí osvětlení nevydává žádné UV žáření. Proto je nutné zajistit jeho dostatečné množství. Ptačí lampa Arcadia dodává toto vedlejší, životně důležité světlo v plné míře.

Ptačí peří reflektuje UV světlo, což hraje významnou roli při výběru páru. Použitím UV světla v chovech dosáhnete daleko lepších výsledků.

Ptáci, jako např. Beo, který se lidskému oku zdá být černý, bude ptačím okem viděn jako mnohobarevný. To samé platí i pro některé bílé ptáky.

Viditelnost UV světla je také důležitá při výběru potravy. Zralé plody se ptákům jeví v jiné barvě. UV světlo způsobuje, že červené tóny jsou červenější, zelené zelenější. V tomto světle lze zvýšit chuť k jídlu i těm jedincům, kteří odmítají potravu.

UV pro navigaci
Ptáci využívají schopnost vidět UV záření k navigaci. Zaměřením slunečního světla pozná pták směr, z které světlo svítí. To mu umožňuje letět správným směrem.

Syntéza vitamínu D3
Vitamín D3 je pro zdravý vývin kostí u ptáků nepostradatelný. Na rozdíl od ptactva si mohou mnohé zvířecí druhy vytvářet vitamín D3, za pomoci slunečního světla, ve své pokožce sami. K tomu slouží nejlépe oblast spektra UVB.

Ptáci však k tomuto procesu svoji kůži využívat nemohou, jelikož je pokryta peřím. U většiny ptáků shromažďuje kostrčová (ocasní) žláza pre-D3 z krevního oběhu a soustřeďuje jej do žlázových sekretů. Ty jsou potom vystaveny působení UVB během roztaženého peří a čištění. Pták potom při příštím čistění peří tyto sluncem ozářené sekrety opět přijme a ty se dostanou jako previtamín D do těla. Játra a ledviny jej potom přemění na vitamín D3.

Jak se liší lidský zrak od ptačího
Oční sítnice obsahuje čípky, které jsou rozdílnými světelnými vlnovými délkami stimulovány a přenášejí barevné informace dále do mozku. Člověk má tři různé druhy těchto čípků, které nám umožňují rozeznat tři základní barvy t.j. červenou, zelenou a modrou. To je takzvané trojbarevné vidění. Kombinace těchto tří barev nám umožňuje vidět tisíce vzniklých variant. Ptáci mají ještě čtvrtý druh čípků, které reagují na UV záření a tím mohou dodatečně vidět i čtvrtou základní barvu, barvu UV. To je potom takzvané čtyřbarevné vidění.

U člověka nemůže UV světlo projít oční čočkou. Ptáci takového omezení však nemají. Nejnovější výzkumné výsledky však napovídají, že někteří ptáci mohou vidět pět barev tzv. pětibarevné vidění. Mohou dokonce určit dvě rozdílné vlnové délky UV světla.

délky denního světla na ptactvoÚčinek
Ptáci vnímají denní světlo dvěma způsoby. Jednak okem, jehož sítnice má schopnost dále směrovat informace o intenzitě, barevnosti a směru. Tyto informace jdou dále dvěma směry: do mozku pomocí očního nervu a zvláštní cestou do hypofýzi (podvěsku mozkového).

Ptáci mohou pomocí zvláštní žlázy, která se vine kolem oka, vnímat světlo ještě jiným způsobem. Tato žláza měří délku denního světla (tzv. fotoperioda) a vede získané informace dále.

Nejen hypofýza ale i epifýza (část mezimozku) působí jako regulátor žlázového systému a ovlivňují tak celkovou látkovou výměnu ptačího těla.

Pro optimální zdravotní stav chovaného ptactva by jste měli zapnout osvětlení asi hodinu po východu slunce a hodinu před jeho západem opět vypnout. Pro ulehčení je nejlépe vše řídit spínacími hodinami. Tím udržíte přirozený cyklus trvání denního světla i přirozený cyklus rozmnožování chovaných ptáků.

Chovatelé vědí, že k rozmnožování lze povzbudit prodloužením fotoperiody na 14 až 16 hodin. Ve většině případů by mělo toto prodloužení nastat plynule. Pokud by se tento způsob neosvědčil, může i náhlé nastavení osvitu vést k požadovanému úspěchu.

Co je to celospektrální světlo?
Celé spektrum je vyvážený světelný výkon uvnitř celého světelného spektra včetně oblasti UV. Mnohé jiné moderní trifosforové zářivkové trubice soustřeďují světelný výkon trubice do tří oblastí, které lidské oko může rozeznat. V praxi to znamená, že efektivní světelný výkon trubice je optimován pro naše oko a světlo vydávané trubicí se nám jeví jako velmi silné. Tyto zmíněné oblasti však neodpovídají požadavkům ptačího oka. Mimo to nemají většinou takovéto zářivkové trubice žádné UV záření. Avšak celospektrální zářivková trubice nabízí vyvážené spektrum. Právě proto vyplnila Arcadia mezery zmíněných třech trifosforních oblastí energie vysoce kvalitní halofosfátovou směsí. K tomu ještě byl přimísen fosfor, vyzařující UV, který zaujímá asi 15% celkového světelného výkonu trubice. (12% UVA a 2,4 UVB).

Význam celospektrálního světla
Nevyvážený světelný zdroj ovlivní činnost očních žláz, která se nepříznivě projeví do všech životních funkcí chovaných ptáků. Může to být projev neklidu, slabosti, zvýšené nesnášenlivosti, špatného rozmnožování a poruch látkové výměny.

Doporučení: stejně jako všechny ostatní zdroje UVB záření doporučujeme zářivky Bird Lamp T8 obměňovat nejpozději po jednom roce používání, aby byl zajištěn optimální výdej UVB záření.

Hmotnost 80 g

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.

Zpět na začátek
Produkt byl přidán do košíku