Vyhledávání

Nakupujte po telefonu +420 777 199 918, +420 608 245 999

Záruční lhůta – Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží. Záruční doba u klecí je 2roky,u zboží se stanovenou dobou upotřebení dle označení výrobce

Reklamace zboží– se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě vady,na kterou se vztahuje záruka,kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u  prodávajícího.U klecí se záruka nevztahuje na závady způsobené nevhodným
používáním.Dále výrobce neručí za defekty způsobené agresivitou papouška.

U zboží, které není skladem (na dotaz) požadujeme platbu předem (bankovním převodem). Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze  strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem vráceny. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu. Pokud se ale cena dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, tak prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Ten může novou cenu přijmout nebo odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy spediční službou PPL nebo smluvní přepravní službou. Při převzetí zboží od přepravní služby si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby.U klecí a  podlahových stojanů
cena za dopravu bude upřesněna na základě zkontaktování prodejce.

ZPŮSOBY PLATEB:

platba na dobírku – při zasílání přepravní službou GLS nebo smluvní přepravní službou
platba převodem – zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky platbou na náš účet. Po dokončení objednávky Vám zobrazíme podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol – číslo vaší objednávky ). Zboží Vám bude expedováno nebo předáno osobně po připsání platby na náš účet.

Objednané zboží zasíláme mimo území České republiky pouze po zaplacení předem. 

U hodnoty objednávky nižší než 500,-Kč bez poštovného, požadujeme platbu bankovním převodem.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího – v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Za vrácené zboží vám bude vrácena odpovídající částka rovnající se rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s vrácením zboží. Peníze zašleme převodem na účet do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Číslo účtu prosím zašlete spolu se zbožím.  Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí byt v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí byt nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s fotokopií dokladu o koupi.

Reklamace zboží
Po převzetí si zásilku vždy pečlivě překontrolujte, zda-li je kompletní, není porušený obal a obsah odpovídá objednávce, případné chybějící kusy, porušený obal atd. reklamujte přímo u přepravce při převzetí zásilky. Ostatní nesrovnalosti v zásilce nahlaste zástupcům naší společnosti co nejdříve, nejpozději avšak do 48hodin od doručení zásilky. Na zboží je poskytována 2letá záruční lhůta, která se však nevztahuje na vady vzniklé opotřebením, nesprávným zacházením, či mechanickým poškozením. Reklamace jsou vyřizovány v zákonné lhůtě nejpozději však do 30ti dnů od převzetí vadného zboží. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nebo s reklamací nese kupující. Zboží k reklamaci zašlete na níže uvedenou adresu. V zájmu urychlení vyřízení reklamace žádáme o stručný popis vady a fotokopii dokladu.

Reklamované či vracené zboží zasílejte na adresu:
Ráj papoušků, Na Viničkách 506, 267 06 Hýskov 

Odstoupení od smlouvy ze  strany dodavatele/prodávajícího – Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně zčásti jestliže: – zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává, – nebo výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky zákazníkem ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy. V  případě, že tato situace nastane, prodávají bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu

SERVIS
Pro záruční i pozáruční servis kontaktujte prodejce.

PROVOZOVATEL OBCHODU:
ELPROMI s.r.o., Na Viničkách 506, 267 06 Hýskov
IČO: 27382346, DIČ:CZ27382346

Zpracování a ochrana osobních údajů ve společnosti ELPROMI s.r.o. (Ráj papoušků)

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018 a nahrazují předchozí prohlášení o Ochraně osobních údajů.
Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).
Společnost ELPROMI s.r.o., IČ 27382346, sídlem Na Viničkách 506, 267 06 Hýskov, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 115307, která provozuje specializovaný maloobchod. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem a jak dlouhou dobu.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR – zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů:
Vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
Zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (jméno a e-mail), využíváme k zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho přání nebo souhlasu

Poskytování služeb a plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. dodání zboží poštou nebo kurýrem na vaši adresu).
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití vašich osobních údajů.
Předání osobních údajů třetím osobám – k vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte mnoho práv. Pokud chcete některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@rajpapousku.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).
Vaším dalším právem je právo na výmaz. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Byli bychom rádi, pokud nás nejdříve budete o tomto podezření informovat, abychom mohli případné pochybení napravit.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
e-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho přání a souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvního vztahu s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Kontaktní údaje – tel. číslo: +420 608 245 999  nebo e-mail: info@rajpapousku.cz

Zpět na začátek
Produkt byl přidán do košíku